2015-10-13 11:32 #0 av: Cireea

Här kommer en artikel där ni kan se de olika färgerna som ingår i kategori 4, det vill säga gulbaserat. Gulbaserade hamstrar får paras med hamstrar från svartbaserat, vilttecknat och gulbaserat.

Det viktigaste att veta när det kommer till gulbaserat är att genkoden ser annorlunda ut beroende på om det är en hane eller hona. Hane = ToY , Hona = ToTo.
Jag kommer skriva ut genkoden för både hanar och honor.

Gul (ToY / ToTo) 


Gul, korthår

Fotograf: Veronica Hampe

Gul bandad, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Gul bandad, långhår

Fotograf: Veronica Hampe

Gul, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Chocolate Yellow (aabbToY /  aabbToTo)


Chocolate Yellow, långhår

Fotograf: Veronica Hampe

Chocolate Yellow bandad, långhår satin

Fotograf: Claudia Bertheau

Chocolate Yellow  umb, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Chocolate Yellow diluted, långhår (genkoden innehåller dd)

Fotograf: Veronica Hampe
Fotograf: Veronica Hampe

Black Yellow (aaToY /  aaToTo)


Black Yellow, korthår

Fotograf: Claudia Bertheau

Black Yellow, korthår

Fotograf: Veronica Hampe

Black Yellow umb bandad, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Black silver pearl (aaSgsgToY / aaSgsgToto)


Black silver pearl, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Honey - (ppToY / ppToTo)


Honey dominant spot, rex långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Dove Yellow - (aappToY / aappToTo)


Dove yellow, korthår

Fotograf: Veronica Hampe
Fotograf: Veronica Hampe

Silverpearl  (SgsgToY / SgsgToTo)


Silverpearl bandad, långhår

Fotograf: Claudia Bertheau

Alla bilder tillhör varje enskild fotograf, dessa får ej användas utan tillåtelse.

Huvudbilder tillhör Veronica Hampe